درباره‌ی ناشر

این نشریه بر اساس مجوز شماره 94033 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار می یابد.