اهداف ناشر

  • هدف اصلی ناشر معرفی مقالات علمی مرتبط به آینده می باشد، زیرا این نوع تحقیقات کاربردی در چشم انداز زندگی انسان تأثیر زیادی خواهد داشت.
  • چاپ مقالات در زمینه های مختلف که دارای روش های جدیدباشند.
  • فراهم شدن زمینه برای گرایشات مختلف کاربردی علمی
  • رشد استعدادها در زمینه های مختلف و کمک به ایجاد شرایط ارتقاء نویسندگان
  • بر طرف نمودن نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی